EAPI


Pobierz Adobe Reader

Instruktor terapii uzależnień

Nauka w ramach Studium Psychologii w Łodzi, szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych z możliwością kontynuacji na studiach wyższych - kierunek psychologa.

Instruktor terapii uzależnień
Ideą kierunku instruktor terapii uzależnień jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Szkoła kładzie duży nacisk na wykorzystanie potencjału indywidualnego oraz wykształcenie zdolności praktycznych, aby każdy absolwent był w stanie skutecznie realizować zadania zawodowe.

W świecie nowych technik przekazu informacji coraz bardziej atrakcyjne jest zdobywanie wiedzy według elastycznych, zróżnicowanych programów nauczania, które uwzględniają indywidualne predyspozycje. Studenci wzmacniają swój potencjał rozwojowy i stają się kompetentnymi fachowcami, nabywają praktyczne umiejętności pracy z ludźmi oraz uzyskują zdolność skutecznego oddziaływania na otoczenie własną osobowością.
Dysponowanie takimi zdolnościami otwiera duże możliwości ich wykorzystania w życiu społecznym i zawodowym.

Czego możesz się nauczyć

Instruktor terapii uzależnień:
Instruktor terapii uzależnień
 • Poznasz podłoże uzależnień oraz najczęstszych przesłanek współuzależnienia
 • Nauczysz się lepiej rozumieć problemy drugiego człowieka poprzez znajomość rozwoju procesów poznawczych, emocjonalnych i duchowych ludzi na różnych etapach życia.
 • Otrzymasz wiedzę pozwalającą rozpoznać uzależnienie, nabędziesz sprawność z zakresu terapii uzależnień oraz rozwiniesz kompetencje w tym zakresie w trakcie odbywanych treningów i warsztatów. Naszym atutem są praktyczne warsztaty, podczas których poznasz niekonwencjonalne sposoby pracy z klientem oraz narzędzia /testy projekcyjne, kontekstowa analiza wypowiedzi, nieinwazyjna analiza osobowości, komunikacja niewerbalna, hipnoza/ niezbędne do diagnozy i pomocy drugiej osobie.


 • Instruktor terapii uzależnień
  Ideą kierunku instruktor terapii uzależnień jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Szkoła kładzie duży nacisk na wykorzystanie potencjału indywidualnego oraz wykształcenie zdolności praktycznych, aby każdy absolwent był w stanie skutecznie realizować zadania zawodowe.

  W świecie nowych technik przekazu informacji coraz bardziej atrakcyjne jest zdobywanie wiedzy według elastycznych, zróżnicowanych programów nauczania, które uwzględniają indywidualne predyspozycje. Studenci wzmacniają swój potencjał rozwojowy i stają się kompetentnymi fachowcami, nabywają praktyczne umiejętności pracy z ludźmi oraz uzyskują zdolność skutecznego oddziaływania na otoczenie własną osobowością.
  Dysponowanie takimi zdolnościami otwiera duże możliwości ich wykorzystania w życiu społecznym i zawodowym.

  Program nauczania


  L.p.

  Zajęcia edukacyjne
  przewidziane programem

  1.

  Wstęp do psychologii

  2.

  Neurofizjologia

  3.

  Psychologia rozwojowa

  4.

  Psychologia osobowości

  5.

  Psychologia społeczna

  6.

  Psychopatologia

  7.

  Uzależnienie i współuzależnienie

  8.

  Emocje i motywacje

  9.

  Psychometria

  10.

  Trening asertywności

  11.

  Praca z klientem

  12.

  Poszukiwanie i rozwijanie wewnętrznych potencjałów

  13.

  Trening: interpersonalny

  Intrapsychiczny

  14.

  Psychoterapia grupowa

  15.

  Praktyka zawodowa

  - terapia indywidualna

  - terapia grupowa

  - praktyka w ośrodkach uzależnień

  L.p.

  Zajęcia edukacyjne
  przewidziane programem

  16.

  Superwizja kliniczna

  17.

  Aktualne problemy psychologii społecznej

  18

  Aktualne problemy pedagogiki społecznej

  19.

  Psychologia szkoły wyższej

  20.

  Współczesne kierunki psychologiczne za granicą

  21.

  Współczesne problemy poradnictwa psychologicznego

  22.

  Współczesne metody korekty psychologicznej

  23.

  Metodologia badań naukowych

  24.

  Metodyka nauczania psychologii

  25.

  Poradnictwo z zakresu psychologii zarządzania

  26.

  Aktualne problemy psychodiagnostyki ogólnej i wizualnej

  27.

  Zarządzanie informacją i komunikacją

  28.

  Seksuologia ogólna i sądowa

    Kontakt:
  90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 (III LO)
  tel/fax (42) 611 65 44/45
  kom.: 601 222 149
  akademia@polska-psychologia.edu.pl
  www.polska-psychologia.edu.pl
   
  Strona główna Napisz do nas