Psychologia a psychiatria

Psychologia stanowi naukę, która bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką, a także zachowaniami człowieka. Badane są także zjawiska psychiczne oraz ich wpływ na interakcje międzyludzkie, jak i interakcje z otoczeniem. Czerpie z wielu dziedzin naukowych, jest zatem nauką interdyscyplinarną. Korzysta z socjologii, antropologii, filozofii i biologii. Bywa zaliczana do nauk społecznych, humanistycznych, a nawet behawioralnych. W zależności od tego, czym dokładnie się zajmuje, dzielimy ją na psychologią akademicką oraz stosowaną. W dużej mierze to ta ostatnia zajmuje się rozwiązywaniem problemów na tle psychologicznym. Gdy w grę wchodzi jednak poważne leczenie oraz diagnostyka, mówimy już o psychiatrii, choć jednak dziedzina z drugą łączy się nierozerwalnie. Psychologia stosowana ma także korygować zaburzenia w relacjach rodzinnych i nie tylko. W zależności od tego, jakiego dokładnie obszaru dotyka, można mówić o psychologii sportu, pracy, sądowej, ekonomicznej, wychowawczej, zdrowia czy też neuropsychologii.